همایش های آرمانگرایان آرمانگرایان جوان؛ پیگیری حقوق مردم

آرمانگرایان جوان؛ پیگیری و احقاق حقوق شهروندی.

آرمانگرایان جوان متشکل از جمعی جوان دغدغه مند ست:

account_balance

آموزش و مهارت افزایی

ما در مجمع آرمانگرایان جوان، به دنبال آموزش شهروندان و مهارت افزایی آنان به برگزاری دوره های حضوری آموزشی، مهارتی می پردازیم. با برگزاری همایش ها و کارگاه های رایگان به افزایش سطح آگاهی عمومی کمک می کنیم.

engineering

کار و کارآفرینی

تلاش برای هموار کردن مسیر کار و کارآفرینی. پس از آموزش و مهارت افزایی به کمک مجمع آرمانگرایان جوان، مسیر ورود به بازار کسب و کار را برای جوانان آسان تر کرده و همراه و همگام با آنان در این مسیر قدم بر میداریم.

supervisor_account

مشاوره و همفکری

با هم برگزاری جلسات هم اندیشی با مسئولان به پل ارتباطی مردم و مسئولین تبدیل شده و پیگیر احقاق حقوق آن ها می شویم.

مجمع آرمانگرایان جوان متشکل از سه دپارتمان اصلی:
دپارتمان آموزشیاران جوان
دپارتمان کارآفرینان جوان
دپارتمان مشاوران جوان
و چند زیر مجموعه می باشد که می توانید با کلیک بر روی نام هریک اطلاعات بیشتری بدست آورید.

روحیه و نشاط جوانی در مجمع آرمانگرایان جوان

با اقتدا به بیانات رهبری همواره و همیشه در مجمع آرمانگرایان جوان جوان و جوانگرایی به چشم می خورد.

accessibility_new

روحیه و نیروی جوانی

قوانینی که در راستای حمایت از حقوق افراد تنظیم می‌گردند، و به عنوان مثال می‌توان به بند سه اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود که از حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تسهیل و تعلیم آموزش عالی حمایت نموده است.

announcement

پیگیری حقوق

قوانینی که برای جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم و ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌ها تدوین می‌گردند. همچون اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»

local_library

آموزش و مهارت افزایی

حق رأی از این حق شهروندی نشأت گرفته است. البته این حق بدین معنا نیست که معیار و ملاکی قانونی جهت افرادی که صلاحیت رأی دادن دارند و نیز افرادی که می‌توانند نامزد مشاغلی خاص شوند وجود ندارد.

آخرین فعالیت ها:

در بخش زیر می توانید به صورت خلاصه بخش کوچکی از فعالیت های مجمع آرمانگرایان جوان متشکل از جوانان پرشور و دغدغه مند را مشاهده کنید:

در وبلاگ ما بخوانید:

فهرست