آرمانگرایی

folder_openدسته بندی نشده
commentبدون دیدگاه
آرمانگرایی؛حرکتی است متعالی در جهت تحقق کامل ” کرامت انسانی” که آرمان بلند همه آفرینش از ابتدای خلقت تا انتهای آن است. آرمانگرایی پیمانی است ازلی… پیمانی که پروردگار هستی بخش در ابتدای آفرینش از همه انسان ها ستانده است.…
ادامه مطلب

حقوق کودک

folder_openدسته بندی نشده
commentبدون دیدگاه
امروزه در سطح شهرستان شاهد افزایش سازمان یافته تکدی گری و دست فروشی کودکان در سر چارراه ها میادین و خیابان های شهرستان هستیم،که علاوه بر تاثیر روانی منفی که بر اجتماع می گذارد به هیچ وجه زیبنده جامعه اسلامی…
ادامه مطلب

پیگیری حقوق مردم: سگ های ولگرد

folder_openدسته بندی نشده
commentبدون دیدگاه
یکی از معضلات مهم بهداشتی و اجتماعی چند سال اخیر در شهرستان ، وجود سگ های بلاصاحب می باشد. با وجود برخی از بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان و به مخاطره افتادن سلامت انسان ها، امروز در…
ادامه مطلب
فهرست