مختصری از فعایت ها

شروع کار انجمن آرمانگرایان جوان

مجمع ارمانگرایان جوان در سال ۹۶ با جمعی از جوانان دغدغه مند شهرستان شروع به کار کرد. این مجمع به ثبت وزارت کشور رسیده و زیر نظر این نهاد است. مجمع آرمانگرایان جوان با هدف کار و تلاش در زمینه حقوق شهروندی پا به عرصه گذاشته و در این جهت دست به فعالیت های مختلفی زده که این فعالیت ها در قالب سه دپارتمان آموزشیاران جوان، کارآفرینان جوان و مساوران جوان پیگیری و سازماندهی میشود.

در همین صفحه می توانید به صورت خلاصه به برخی از فعالیت های ما در سال های اخری آشنا شوید.

 

جلسات با بزرگان و مسئولان شهرستان

دپارتمان مشاوران جوان در جهت تحقق اهداف مجمع آرمانگرایان جوان دست به برگزاری جلسات همفکری با بزرگان و مسئولین شهرستان زده است. در این جلسات علاوه بر بیان مشکلات و کم بود های شهرستان و پیگیری حقوق مردم در حوزه حقوق شهروندی.

 آموزش و مهارت افزایی

ما در مجمع آرمانگرایان جوان در قالب دپارتمان آموزشیاران جوان در تلاشیم تا سطح آگاهی عمومی مردم را در مورد حقوق شهروندی، کار و اقتصاد و سلامت و بهداشت بالاتر ببریم در جهت تحقق این هدف دست به برگزاری همایش های بورس و انتخاب رشته زدیم در سال ۹۸ همایش و کارگاه انتخاب رشته را برگزار کرده ایم و بعد از آن کلاس های آموزشی بورس. آخرین فعالیت این دپارتمان برگزاری کارگاه سلامت درمورد معضل چاقی و کنترل وزن بوده است.

همایش ملی بورس و کارآفرینی

ما در دپارتمان کارآفرینان جوان با عنایت و توجه به شعار های سال و استراتژی اقصاد مقاومتی دست به فعالیت هایی زده ایم تا با مهارت افزایی جوانان به خودکافایی و شکوفایی برسند.  برگزاری همایش های ملی بورس با حضور دکتر رضایی نمایند مجلس شهرستان و دکتر شاپور محمدی رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله این فعالیت ها بوده است. در جهت تکمیل این فعالیت ها با همکاری دیگر دپارتمان مجمع آرمانگرایان جوان یعنی دپارتمان آموزشیاران جوان کلاس ها و کارگاه های اموزش بورس را برگزار کرده ایم که با استقبال خوب همشهریان مواجه شد.

رایزنی برای افتتتاح شعبه کارگزاری آگاه و افتتاح تالار معاملات انلاین از جمله سایر فعالیت های این دپارتمان بوده است. همچنین ارائه طرح وارد کردن خرمای شاهانی جهرم به بازار بورس و اوراق بهادار از جمله دیگر فعالیت های این دپارتمان می باشد.

فهرست